top of page

Ore vandværk forsyner 593 forbrugere med rent drikkevand.


Vandværket er fuldautomatisk, D.V.S. oppumpning af råvand / iltning / filtrering / udpumpning sker automatisk, og styres af computer,

ved stop kommer en alarm via mobilen, så vagthavende omgående kan gribe ind.

Vandet hentes i vandværkets tre boringer.

Vandværket udpumper ca. 35.000 kubikmeter til vandværkets forbrugere samt Næsgaard og omliggende Huse

 Hårdhedsgrad er 16-18 DH.  

Vandværksbestyrer: Steen T. Hansen

Tlf. 54444162

Mobil:29448841

bottom of page