top of page

Ore vandværk blev etableret i 1942, med en boring som lå under vandværksbygningen. Der var ca. 25 andelshavere.

Næste boring etableres i 1963 som erstatning for den første. Sommerhusudstykningen Ore Strandpark kommer til samme år.

Sommerhusudstykningen Kongsnæsgaard kommer til i 1973 og

samtidig etableres boring 2.

Herefter tager alting fart og i dag styres vandværket automatisk,

så vi fra PC kan følge vandværket meget tæt og lagre alle data

I 2009 har vi etableret boring 3 ved Åstrupvej 5.

I 2014 etableres boring 4 på Åstrupvej 7.

I 2014 er der 597 andelshavere, og vi sælger desuden vand til Næsgaard og husene omkring Næsgaard.

Vi har etableret nødforsyning til Stubbekøbing og Åstrup vandværker.

bottom of page